SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - spotkania z autorem poradnika

I Szkolenia dla Świata Biznesu / Pieniądza

W szczególności szkolenia adresuję dla: prezesów, dyrektorów, kierowników (menadżerów wszystkich szczebli), przedsiębiorców, mówców biznesowych, prelegentów sprzedających podczas wystąpień publicznych, agentów, brokerów, wynalazców, handlowców, sprzedawców, przedstawicieli, trenerów biznesu, trenerów sprzedaży, trenerów wewnętrznych, liderów spółdzielni, wspólnot, TBS, pośredników, zarządców nieruchomości itp. i kandydatów na nich.

            Przykładowe tematy indywidualizowanych szkoleń, których głównym celem są: zwiększenie zysków i władzy nad ludźmi

1. Mówca publiczny biznesowy perswazyjny, agitacyjny, zjednujący i zawsze autentyczny.

2. Autoprezentacja na całe życie z elementami neuromarketingu

3. Sprzedawaj jak challenger relacyjny

4. Sztuka sprzedawania

5. Komunikacja w przywództwie / wystąpienia publiczne w biznesie

6. Sztuka prowadzenia zjednujących zebrań i narad

7. Jak stawiać pierwsze kroki i unikać błędów w zarządzaniu

8. Zarządzanie konfliktami / budowanie skutecznego zespołu

9. Zarządzanie zespołami sprzedażowymi / handlowcami

10. Sukces w każdych negocjacjach

 

II. Szkolenia dla Świata Polityki i Władzy

W szczególności szkolenia adresuję dla: posłów, senatorów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych, sołtysów, radnych osiedlowych ich agitatorów, członków komitetów wyborczych, mówców samorządowych i politycznych, urzędników państwowych i samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem kierowników, dyrektorów, prezesów, nadto dla rzeczników, przewodniczących, związkowców,  prawników, służb mundurowych i kandydatów na nich.

            Przykładowe tematy indywidualizowanych szkoleń, których głównymi celami są: zwiększenie prawdopodobieństwa wygranej w wyborach, przyjazne obsługiwanie klientów urzędu, stosowne zarządzanie urzędnikami, wygłaszanie akuratnie rozumianych przemówień, prowadzenie owocnych narad i zebrań…  

1. Mówca publiczny polityczny agitacyjny, perswazyjny i zjednujący

2. Udana kampania wyborcza z wykorzystaniem marketingu 4.0, neuromarketingu i marketingu zmysłów

3. Budowanie zwycięskiej marki osobistej polityka / włodarza / kierownika / urzędnika / kandydata

4. Przyjazny urząd / przyjazna straż gminna/ miejska    

5. Etyka w służbie cywilnej / urzędzie, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów    

 

III. Szkolenia dla działaczy organizacji pozarządowych / charytatywnych fundacji i stowarzyszeń.

W szczególności szkolenia adresuję dla: mówców publicznych społecznych, charytatywnych, agitatorów, działaczy organizacji pozarządowych, „wiecowników”, liderów wspólnot i kandydatów na nich.

            Przykładowe tematy indywidualizowanych szkoleń, których głównymi celami są: pozyskiwanie orędowników dla sprawy, zwiększenie zauważalności i rozpoznawalności, przeprowadzanie owocnych zbiórek …  

1. Mówca publiczny charytatywny perswazyjny, agitacyjny, zjednujący zawsze autentyczny

2. Wywieranie wpływu dla dobra społecznego

3. Budowanie marki…

 

Po moich szkoleniach i lekturze poradnika „Rozbudź w sobie … mówcę perswazyjnego” powinieneś potrafić:

1] znacząco zwiększyć swoje szanse na: większą sprzedaż, przekonanie inwestorów do wsparcia, zwycięstwo wyborcze, udane kampanie charytatywne, pozyskiwanie sponsorów i zwiększone datki,

2] opanowywać i przekształcać tremę zawsze i wszędzie do poziomu miłego zaciekawienia dodatkowego motywatora,

3] wyróżniać się, robić i utrzymywać pierwsze dobre wrażenie zgodnie ze złotymi zasadami autoprezentacji na całe życie powodując u widzów uwalnianie się dopaminy, oksytocyny i kortyzolu,

4] łączyć pasję, logikę i emocje, przykuwać i utrzymywać uwagę oraz intrygować od początku do samego końca każdego jednego wystąpienia publicznego i rozmowy indywidualnej,

5] wzbudzać zaufanie, być śmiałym, pewnym siebie i radzić sobie z napastliwymi i trudnymi widzami oraz dziennikarzami,

6] przygotować / modyfikować /dopasowywać do audytoriów przekonujące wystąpienia publiczne, prezentacje, scenariusze rozmów czy wywiadów, z którymi ludzie będą się łatwo utożsamiać,

7] nawiązywać głębokie emocjonalne więzi, zjednywać ludzi, budować z nimi pozytywne i trwałe relacje zarówno komunikacją werbalną jak i pozawerbalną i to tak, że zechcą Twoje wizje/ cele uznać za swoje,

8] wzbudzać sympatię, utożsamiać się z innymi,  zaciekawiać i kreować poczucie wspólnej wartości, motywować i pobudzać do uczciwości oraz lojalności, których staniesz się synonimem,

9] argumentować retorycznie: emocjonalnie (patos), rzeczowo (etos) i racjonalnie (logos) z pozyskaniem życzliwości i uznania oraz erystycznie, gdy trzeba - w sposób bezpośredni i pośredni storytellingiem zmieniając chemię mózgów stosownie do Twoich celów,

10] odbudować / budować wizerunek osoby charyzmatycznej, atrakcyjnej, wiarygodnej, godnej zaufania, autentycznej, empatycznej, kompetentnej, wartej uwagi, optymistycznej, innowacyjnej i gospodarnej, która w pełni rozumie że "choć nie szata zdobi człowieka to i tak jak Cię widzą tak Cię piszą",

11] obojętnych przeistaczać w zarażających Twoimi wizjami orędowników,

12] lepiej zarządzać własnym życiem wykorzystując: prawa i taktyki wywierania wpływu na ludzi, marketing zmysłów, 4.0 i neuro, stosowne narracje …

Wszystkie szkolenia przeprowadzam jako spotkanie z autorem poradnika w poniższych formach: 

1] wykładu, 2] warsztatu 1 - 3 dniowego, 3] mentoringu, 4] coachingu / treningu i 5] stałej opieki trenerskiej 

Opisy szczegółowe sztandarowych produktów.

1. Szkolenie wykładowe dla kandydatów na wywierającego bardzo silny wpływ autentycznego mówcę publicznego zjednującego (3 - 5 h, gdzie h = 45min.)

Podczas wykładu przybliżę wiedzę o „komunikacji zjednującej”. W trybie przyśpieszonym przekażę same sprawdzone narzędzia przykuwania i utrzymywania uwagi, rozbudzania zainteresowania i zarządzania emocjami.

Pomogę zrozumieć na czym polega zjednujące perswazyjne przemawianie.

Dam wskazówki jak przygotować i wygłosić przemówienie nakłaniające do:

1) wzmocnienia poglądów /postaw /wartości,

2) ich zmiany,

3) działania.

W trakcie wykładu zapoznam ze stosownymi elementami:

1) mistrzowskiej autoprezentacji na całe życie,

2) perswazyjnej agitacyjnej i zjednującej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

3) radzenia sobie z napastliwymi i trudnymi widzami,

4) procesów emocjonalnych podczas wystąpień,

5) neuromarketingu,  

6) budowania wizerunku mówcy przekonującego silnie zjednującego, którego audytorium postrzeże jako charyzmatycznego,

7) i dopasowywania przekazu do audytorium, by  obojętnych przeistaczać w orędowników.

Wiedza którą przekażę znacząco zwiększy poczucie bezpieczeństwa podczas wystąpień publicznych. A może i przeistoczy lwiątko w lwa salonowego ? Trema zniknie lub stanie się miłym dreszczykiem...

Jak zamawiać?

Jeżeli chcesz by Wasze wystąpienia publiczne były zwycięskie jak też przekonać się czy chcesz się dalej ze mną szkolić na warsztatach czy indywidualnie to:

1] zbierz minimum 24 osoby (czym nadto dowiedziesz, że TY właśnie nadajesz się na lidera jak nikt inny !)

2] znajdź salę z rzutnikiem multimedialnym,

3]zapytaj o wolny termin czy zaproponuj kilka tobie pasujących na formularzu kontaktowym strony  www.andrzejrajczewski.edu.pl/kontakt

4]uzgodnij szczegóły i zamów wykład 692 593 567

Ja z przyjemnością przyjadę i przeprowadzę szkolenie zgodnie z uzgodnieniami.

 

2.Szkolenie warsztatowe trzydniowe dla kandydatów na autentycznego mówcę perswazyjnego, agitacyjnego, zjednującego ... (24-25h, gdzie h=45 min.)

W oparciu o moje przeszło ćwierćwieczne doświadczenia i najnowszą wiedzę nadam Tobie szlif brylantowy. Podczas trzech dni umożliwię Wam nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego przygotowywania i prowadzenia perswazyjnych agitacyjnych wystąpień publicznych. Przećwiczymy sposoby na przykuwanie i utrzymywanie uwagi. Omówię i przećwiczę najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie z napastliwymi uczestnikami przemówień, debat… Nauczę jak odpowiadać na niechciane niewygodne pytania. Zapoznam z najważniejszymi elementami perswazyjnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz procesami zjednywania widowni. Pomogę trafiać przemowami do: tych, co sami są dla siebie autorytetem i tych, co autorytetom się poddają, tych którzy szukają różnic i tych, którzy szukają podobieństw, tych, którzy patrzą globalnie i tych, co różnicują, czynowników i „unikaczy”. interesownych i altruistów oraz „okazjonalistów” i podejmujących decyzje z konieczności. Nauczę odzwierciedlać i dopasowywać do osób z każdym typem osobowości i umysłu. Pomogę opanować sztukę wystąpień publicznych tak, by wizualizacje, jakie będzie budował mówca dźwięcznie i melodyjnie usłyszeli słuchowcy, wyraźnie i perspektywicznie zobaczyli wzrokowcy oraz poczuli, doświadczyli i posmakowali kinestetycy. Nauczę kompensacji barier komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, planowania i organizacji spotkań agitacyjnych małych, średnich i dużych. Tworzenia skutecznych apeli oraz radzenia sobie z tremą. Nadto perfekcyjnej autoprezentacji !!! Popracujemy nad kreacją zwycięskiego wizerunku marki osobistej. Po wdrożeniu w życie wszystkich mych nauk uczestnik warsztatu powinien przemawiać prawdziwie zjednująco i perswazyjnie. Czyli tak, że to, co powie zostanie empatycznie wysłuchane, należycie zrozumiane, przyjęte zgodnie z intencją, zastosowane bez zbędnej zwłoki, zatrzymane w pamięci trwałej i przekazywane dalej i dalej nieobecnym!

A wszystko to w formie autorskiego warsztatu obejmującego ćwiczenia indywidualne i grupowe podbudowane wykładami i zilustrowane prezentacją multimedialną. W oparciu o aktywne metody nauczania pozwalające na doświadczalne przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz ich praktyczną weryfikację w działaniu. Z uwzględnieniem wszystkich modalności sensorycznych i typów osobowości oraz umysłu.

Trzydniowy warsztat przebiegał będzie zgodnie z poniższym planem lub wg zupełnie innej marszruty uzgodnionej z zamawiającym:

Dzień I- 8h

0. Autoprezentacja na całe życie

1. Mówca doskonały kompensujący bariery komunikacyjne,

2. Elementy autentycznej komunikacji werbalnej perswazyjnej we wszystkich częściach wystąpienia

3. Elementy autentycznej komunikacji pozawerbalnej perswazyjnej  jw.

4.Co i dlaczego ma kreować mówca w każdej części wystąpienia

5. Analiza audytorium wraz z procesami dopasowywania i zjednywania

6. Radzenie sobie z trudnym widzem za pomocą retoryki i erystyki + omówienie zadania wieczornego

Dzień II- 8h

7.Reguły i prawa wywierania wpływu na usługach autentycznego mówcy perswazyjnego zjednującego

8.Apelowanie motywacyjne-zasady tworzenia apeli

9. Kreowanie zwycięskiego wizerunku mówcy brylującego

10. Budowanie własnej charyzmy

11.Krótkie wystąpienia kandydatów przed kamerą wraz z informacjami zwrotnymi

12.Podsumowanie z omówieniem zadania domowego

Dzień III 8-9h oddzielony czasowo 7-14 ma dniami na napisanie przemówienia i przygotowanie się do wygłoszenia

13. Przypomnienie wybranych elementów z dwóch dni szkolenia

14. Wystąpienia kandydatów przed kamerą wraz z informacjami zwrotnymi…

15. Podsumowanie

 

3. Szkolenie jednodniowe dla kandydatów na mówcę perswazyjnego, agitacyjnego, zjednującego... (8-9h, gdzie h=45 min.)

W trybie przyśpieszonym w ciągu jednego dnia przekażę wiedzę i nauczę umiejętności niezbędnych do zjednującego perswazyjnego przemawiania publicznego jak wyżej. I to w odniesieniu do wszystkich trzech części wielce sugestywnej prezentacji. Wraz z ujawnieniem najważniejszych jej niuansów.

Po ukończeniu szkolenia będziesz potrafił: kreować swój wizerunek, przygotować przekonujące wystąpienia publiczne, likwidować wewnętrzne i zewnętrzne bariery komunikacyjne, dopasować przebieg swojego wystąpienia do potrzeb audytorium, jak też wzbudzać zaufanie i zjednywać widzów.

A wszystko to w formie autorskiego warsztatu bazującego na wykładzie zilustrowanym prezentacją multimedialną i ćwiczeniach wprost przygotowujących poszczególne części prezentacji perswazyjnej / agitacyjnej

I Analiza wstępu prezentacji perswazyjnej

1.Autopreznetacja

2.Cele (min.: wzbudzanie zaufania, przykuwanie i podtrzymywanie uwagi, zjednywanie audytorium)

3.Zarządzanie emocjami

4.Ustalenie sposobów odpowiedzi na niechciane pytania w trakcie

5.Przedstawienie treści w określony sposób

II Analiza rozwinięcia prezentacji perswazyjnej

1.Cele

2.Praca z emocjami

3.Przedstawienie treści w określony sposób

4.Stosowanie języka korzyści

5.Wybrane elementy komunikacji werbalnej agitacyjnej

6.Wybrane elementy komunikacji pozawerbalnej perswazyjnej

III Analiza zakończenia prezentacji perswazyjnej

1.Cele

2.Realizacja sposobów szczegółowych zakończenia perswazyjnego

3.Przedstawienie treści w określony sposób

4.Analiza audytorium

IV Krótkie wystąpienia kandydatów przed kamerą wraz z informacjami zwrotnymi.

Warsztat może przebiegać wg zupełnie innej marszruty uzgodnionej z zamawiającym.

 

4. Szkolenie warsztatowe dwudniowe dla kandydatów na mówcę perswazyjnego, agitacyjnego, zjednującego... (16-17h, gdzie h=45 min.)

Przeznaczony jest dla uczestników szkoleń wykładowego i warsztatowych 1 oraz 3 dniowych jako doskonalący mistrzostwo przemawiania. Podczas „uszytych na miarę” dwóch dni zwiększę wiedzę i umiejętności z zakresu przemówień publicznych do audytorium bardzo dużego z uwzględnieniem zgłoszonych problemów. I to ze szczególnym uwzględnieniem trudnej/ nieprzyjaznej publiczności. Nauczę zjednywać widzów przez stosowne "dopasowanie". I to począwszy od odzwierciedlania, poprzez komplementowanie i ustawiczne przykuwanie uwagi,…, a na dyplomatycznym „odmawianiu” skończywszy. Omówię i przećwiczę najważniejsze prawa i techniki wywierania wpływu. Nauczę / przypomnę jak przemawiać, by każda część wystąpienia publicznego trafiła do wszystkich czterech typów osobowości, wszystkich dwunastu typów postrzegania świata i trzech typów modalności sensorycznych. Przeszkolę z podstaw kreacji wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego by skutecznie brylować w "aureoli". Przypomnę i przećwiczę wybrane przez uczestników elementy perswazyjnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Przekażę wiedzę niezbędną do budowania charyzmy.

A wszystko to w formie autorskiego warsztatu przygotowanego w oparciu o zgłoszone problemy do rozwiązania. Obejmującego ćwiczenia indywidualne i grupowe podbudowane wykładami i zilustrowane prezentacją multimedialną. W oparciu o aktywne metody nauczania pozwalające na doświadczalne przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz ich praktyczną weryfikację w działaniu. Z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

 

Jak zamówić warsztaty zamknięte ?

Jeżeli chcesz wraz ze swoimi menedżerami, ambasadorami (liderami pobocznymi/ współagitującymi), współpracownikami,… handlowcami zwycięsko przekonywać to:

1] zbierz od 8 do 16 osób,

Czy może być grupa mniejsza ? Tak, ale zmniejszy to efektywność doświadczalnego przyswajania.

Czy może być grupa większa? Tak, ale zwiększy się stosunek metod pasywnych do aktywnych.

2] znajdź salę z rzutnikiem multimedialnym i odrobiną miejsca na ćwiczenia,

3]zapytaj o wolny termin bądź zaproponuj kilka Tobie odpowiadających terminów na formularzu kontaktowym  strony  www.andrzejrajczewski.edu.pl/kontakt

4]uzgodnij szczegóły i zamów warsztat 692 593 567

Ja z przyjemnością przygotuję zindywidualizowany warsztat i przeprowadzę go zgodnie z uzgodnieniami i to w 100% po polsku.

5.Mentoring

Cieszący się szczególnym uznaniem liderów biznesowych, politycznych, samorządowych i charytaywnych mentorig u mnie.

Całe 8 godzin lekcyjnych dla Ciebie lub Ciebie najbliższej zaufanej świty. W czasie których poznasz najważniejsze tajniki perswazyjnego agitacyjnego wystąpienia publicznego. Otrzymasz wiedzę w formie sprawdzonych narzędzi: co, gdzie i kiedy ma się zadziać...Jak masz kreować swoją markę osobistą. Pomogę przygotować Twój wstęp, Twoje rozwinięcie i Twoje zakończenie przemówienia silnie zjednującego, agitacyjnego, audio-video reklamówki, "setki" dla mediów...

A wszystko to z doborem indywidualnej argumentacji racjonalnej, rzeczowej i emocjonalnej oraz erystycznej i to bez oczu i uszu "gapiów". Nabędziesz umiejętności niezbędnych do wykreowania siebie jako osoby charyzmatycznej, kompetentnej i wzbudzającej zaufanie. Polubisz pracę z kamerą i dyktafonem najlepszymi narzędziami transformacji w lwa salonowego. Popracujemy nad promocją Twoich atutów i kompensacją niedoskonałości. Po wnikliwej analizie i zastosowaniu się do mych rad powinieneś znacząco zwiększyć swoje szanse na większą sprzedaż, wygraną w wyborach, zwyciężanie w debatach, zjednywanie sympatyków, radzenie sobie z tremą i napastliwymi / grubiańskimi…

6. Coaching / trening indywidualny

Indywidualne treningi są uzupełnieniem powyższych szkoleń. Wezmę udział w Twoim publicznym wystąpieniu perswazyjnym. Zarejestruję i przeanalizuję każdy jego etap nie pomijając świty / asysty. Skonfrontuję wykreowany przez Ciebie wizerunek ,..., to jak i co mówisz z tym jak zostałeś odebrany, przyjęty, zrozumiany, zaakceptowany i zapamiętany. Wspólnie przeanalizujemy Twoje wystąpienie krok po kroku. Wzmocnimy Twoje atuty i skompensujemy niedostatki, by Twoja marka osobista zyskiwała na renomie dalej, a prawdopodobieństwo kolejnych zwycięstw rosło.

Trening czyni mistrza, a pod okiem doświadczonego praktyka arcymistrza !

7.Szkolenie zindywidualizowane.

Na podstawie diagnozy i analizy potrzeb przygotuję indywidualny stosownie dostosowany projekt szkoleniowy. Oczywiście w ścisłej współpracy z Tobą Szanowny Kliencie. Szkolenie przeprowadzę w formie grupowej jak też indywidualnej zgodnie z życzeniem zamawiającego dzieło. I zrealizowane w formie warsztatu jedno do trzydniowego. Lub na zasadzie stałej opieki trenerskiej / mentorskiej  !!! U klienta lub u mnie. Na życzenie przeprowadzę ewaluację przeprowadzonych działań…

 

Jak zamawiać szkolenia zindywidualizowane, mentoringi i coachingi?

Jeżeli chcesz podnieś swoje mistrzostwo zjednującego agitacyjnego perswazyjnego przemawiania publicznego czy indywidualnego, to proszę o kontakt na formularzu strony  www.andrzejrajczewski.edu.pl/kontakt

lub o telefon 692 593 567

Trening czyni mistrza, a pod okiem doświadczonego praktyka arcymistrza !