SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Produkt

Dla kogo?

Poziom

1.Wykład dla kandydatów na profesjonalnych mówców publicznych zjednujących

1.Kandydaci na mówcę biznesowego / politycznego / samorządowego / charytatywnego / społecznego / okazjonalnego i ich sympatycy oraz agitatorzy…

2.Zespoły sprzedażowe / przedstawiciele / doradcy / kierownicy / dyrektorzy / prezesi / agenci / brokerzy / osoby prowadzące sprzedaż przed szerokim audytorium / handlowcy / wynalazcy / wójtowie / radni …

3.Wszyscy pragnący zwyciężać i podnieść swój poziom zjednywania oraz perswazyjności podczas wystąpień publicznych

początkujący-1

średnio

zaawansowany-2

zaawansowany-3

5.Mentoring z perswazyjnego zjednującego przemawiania publicznego

1.Samorządowcy / politycy / zarządzający pragnący podnieść swoje umiejętności przemawiania zjednującego, kreowania zwycięskiego wizerunku… z dala od oczu i uszu podwładnych / współpracowników  

2.Liderzy i działacze chcący podnieś swoje umiejętności przekonywania do zmiany / działania / wzmocnienia

3.Kandydaci na mówców publicznych zamierzający incognito nauczyć się sztuki zjednującego perswazyjnego przemawiania

1

2

3

2.Warsztat trzydniowy na mówcę zjednującego perswazyjnego oraz

4.Warsztat jednodniowy…

1.Kandydaci na mówcę biznesowego / politycznego / samorządowego / charytatywnego / okazjonalnego i ich sympatycy oraz agitatorzy

2. Zespoły sprzedażowe / przedstawiciele / doradcy / menadżerowie / agenci / brokerzy/ wynalazcy / osoby prowadzące sprzedaż przed szerokim audytorium

3.Mówcy dążący do mistrzostwa prawdziwie perswazyjnego przemawiania

1

2

3

3.Warsztat dwudniowy

Uczestnicy szkoleń nr: 1,2,4,5 i 7

3

6.Coaching / trening indywidualny

1. Uczestnicy szkoleń nr: 1,2,3,4,5 i 7

2. Czynni mówcy zjednujący biznesowi, samorządowi, polityczni, społeczni, charytatywni …

2

3

7.Szkolenia zindywidualizowane

Przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, menadżerowie zmiany / projektu/ innowacji …, wynalazcy,  mówcy okazjonalni, rzecznicy, działacze organizacji pozarządowych, handlowcy, agenci, wykładowcy, wynalazcy, prelegenci, trenerzy, duchowni, oficerowie, związkowcy, liderzy, negocjatorzy, udzielający wywiadów, włodarze, samorządowcy, politycy, … i kandydaci na nich 

1

2

3

Po moich szkoleniach i lekturze powinieneś potrafić:

1] opanowywać i przekształcać tremę zawsze i wszędzie do poziomu miłego zaciekawienia dodatkowego motywatora,

2] robić i utrzymywać pierwsze dobre wrażenie zgodnie ze złotymi zasadami autoprezentacji na całe życie,

3] przykuwać i utrzymywać uwagę od początku do samego końca każdego jednego wystąpienia publicznego,

4] radzić sobie z napastliwymi i trudnymi widzami oraz dziennikarzami,

5] przygotować / modyfikować /dopasowywać do audytoriów przekonujące wystąpienia publiczne,

6] zjednywać ludzi, budować z nimi pozytywne i trwałe relacje zarówno komunikacją werbalną jak i pozawerbalną w ujęciu bezpośrednim i pośrednim storytellingiem, 

7] kreować poczucie wspólnej wartości, motywować i pobudzać do uczciwości oraz lojalności, których staniesz się synonimem w oczach publiczności,

8] argumentować retorycznie emocjonalnie, rzeczowo i racjonalnie z pozyskaniem życzliwości i uznania oraz erystycznie, gdy trzeba,

9] odbudować / budować wizerunek osoby wiarygodnej, godnej zaufania, empatycznej, kompetentnej, wartej uwagi, innowacyjnej i gospodarnej, która w pełni rozumie że "choć nie szata zdobi człowieka to i tak jak Cię widzą tak Cię piszą",

10] obojętnych przeistaczać w zarażających Twoimi wizjami orędowników…

Szybki kontakt 692 593 567

Opisy

1. Szkolenie wykładowe dla kandydatów na skutecznie wywierającego wspływ mówcę publicznego agitacyjnego, zjednującego audytorium (3 - 5 h, gdzie h = 45min.)

Podczas wykładu przybliżę wiedzę o „komunikacji zjednującej audytorium” niezbędnej kandydatom na politycznych, …, biznesowych czy społecznych mówców perswazyjnych. W trybie przyśpieszonym przekażę same sprawdzone narzędzia przykuwania i utrzymywania uwagi, rozbudzania zainteresowania i zarządzania emocjami.

Pomogę zrozumieć na czym polega zjednujące perswazyjne przemawianie. Jak wywierać skutecznie wpływ na ludzi, by szli za mówcą...

Dam wskazówki jak przygotować i wygłosić przemówienie nakłaniające do:

1) wzmocnienia poglądów /postaw /wartości, 2) ich zmiany, 3) działania.

W trakcie wykładu zapoznam ze stosownymi elementami:

1) mistrzowskiej autoprezentacji na całe życie,

2) perswazyjnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

3) radzenia sobie z napastliwymi i trudnymi widzami,

4) procesów emocjonalnych podczas wystąpień,

5) neuromarketingu,

6) budowania wizerunku mówcy przekonującego silnie zjednującego,

7) i dopasowywania przekazu do audytorium,

by  obojętnych przeistaczać w orędowników.

Wiedza którą przekażę znacząco zwiększy poczucie bezpieczeństwa podczas wystąpień publicznych. A trema zniknie lub stanie się miłym dreszczykiem...

Jak zamawiać?

Jeżeli chcesz by Wasze wystąpienia publiczne były zwycięskie jak też przekonać  się czy chcesz się dalej ze mną szkolić na warsztatach czy indywidualnie to:

1] zbierz minimum 24 osoby (czym nadto dowiedziesz, że TY właśnie nadajesz się na lidera jak nikt inny !)

2] znajdź salę z rzutnikiem multimedialnym,

3]zapytaj o wolny termin na formularzu kontaktowym strony

www.andrzejrajczewski.edu.pl

4]uzgodnij szczegóły i zamów wykład 692 593 567

Ja z przyjemnością przyjadę i przeprowadzę szkolenie zgodnie z uzgodnieniami.


2.Szkolenie warsztatowe trzydniowe dla kandydatów na mówcę silnie perswazyjnego, agitacyjnego, zjednującego ... (24-25h, gdzie h=45 min.)

Podczas trzech dni umożliwię uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego przygotowywania i prowadzenia perswazyjnych wystąpień publicznych. Omówię i przećwiczę najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie z napastliwymi uczestnikami przemówień, debat… Zapoznam z najważniejszymi elementami perswazyjnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz procesami zjednywania widowni. Pomogę trafiać przemowami do: tych, co sami są dla siebie autorytetem i tych, co autorytetom się poddają, tych którzy szukają różnic i tych, którzy szukają podobieństw, tych, którzy patrzą globalnie i tych, co różnicują, czynowników i „unikaczy”. interesownych i altruistów oraz „okazjonalistów” i podejmujących decyzje z konieczności. Nauczę odzwierciedlać i dopasowywać do osób z każdym typem osobowości i umysłu. Pomogę opanować sztukę wystąpień publicznych tak, by wizualizacje, jakie będzie budował mówca dźwięcznie i melodyjnie usłyszeli słuchowcy, wyraźnie i perspektywicznie zobaczyli wzrokowcy oraz poczuli, doświadczyli i posmakowali kinestetycy. Nauczę kompensacji barier komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, planowania i organizacji spotkań agitacyjnych małych, średnich i dużych. Tworzenia skutecznych apeli oraz radzenia sobie z tremą. Nadto perfekcyjnej autoprezentacji !!! Popracujemy nad kreacją zwycięskiego wizerunku marki osobistej. Po wdrożeniu w życie wszystkich mych nauk uczestnik warsztatu powinien przemawiać prawdziwie zjednująco i perswazyjnie. Czyli tak, że to, co powie zostanie empatycznie wysłuchane, należycie zrozumiane, przyjęte zgodnie z intencją, zastosowane bez zbędnej zwłoki, zatrzymane w pamięci trwałej i przekazywane dalej i dalej nieobecnym!

A wszystko to w formie autorskiego warsztatu obejmującego ćwiczenia indywidualne i grupowe podbudowane wykładami i zilustrowane prezentacją multimedialną. W oparciu o aktywne metody nauczania pozwalające na doświadczalne przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz ich praktyczną weryfikację w działaniu. Z uwzględnieniem wszystkich modalności sensorycznych i typów osobowości oraz umysłu.


3.Szkolenie warsztatowe dwudniowe dla kandydatów na mówcę bardzo silnie perswazyjnego, agitacyjnego, zjednującego... (16-17h, gdzie h=45 min.)

Podczas dwóch dni zwiększę wiedzę i umiejętności z zakresu przemówień publicznych do audytorium bardzo dużego. I to ze szczególnym uwzględnieniem trudnej/ nieprzyjaznej publiczności. Nauczę zjednywać widzów przez stosowne "dopasowanie". I to począwszy od odzwierciedlania, poprzez komplementowanie i ustawiczne przykuwanie uwagi,…, a na dyplomatycznym „odmawianiu” skończywszy. Omówię i przećwiczę najważniejsze prawa i techniki wywierania wpływu. Nauczę / przypomnę jak przemawiać, by każda część wystąpienia publicznego trafiła do wszystkich czterech typów osobowości, wszystkich dwunastu typów postrzegania świata i trzech typów modalności sensorycznych. Przeszkolę z podstaw kreacji wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego by skutecznie brylować w "aureoli". Przypomnę i przećwiczę wybrane przez uczestników elementy perswazyjnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Przekażę wiedzę niezbędną do budowania charyzmy.

A wszystko to w formie autorskiego warsztatu obejmującego ćwiczenia indywidualne i grupowe podbudowane wykładami i zilustrowane prezentacją multimedialną. W oparciu o aktywne metody nauczania pozwalające na doświadczalne przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz ich praktyczną weryfikację w działaniu. Z uwzględnieniem wszystkich modalności sensorycznych i typów osobowości oraz umysłu.


4.Szkolenie jednodniowe dla kandydatów na mówcę perswazyjnego, agitacyjnego, zjednującego... (8-9h, gdzie h=45 min.)

W trybie przyśpieszonym w ciągu jednego dnia przekażę wiedzę i nauczę umiejętności niezbędnych do zjednującego perswazyjnego przemawiania publicznego. I to w odniesieniu do wszystkich trzech części wielce sugestywnej prezentacji. Wraz z ujawnieniem najważniejszych jej niuansów.

Po ukończeniu szkolenia będziesz potrafił: kreować swój wizerunek, przygotować przekonujące wystąpienia publiczne, likwidować wewnętrzne i zewnętrzne bariery komunikacyjne, dopasować przebieg swojego wystąpienia do potrzeb audytorium, jak też wzbudzać zaufanie i zjednywać widzów.

A wszystko to w formie autorskiego warsztatu bazującego na wykładzie zilustrowanym prezentacją multimedialną i ćwiczeniach wprost przygotowujących poszczególne części prezentacji perswazyjnej / agitacyjnej

Jak zamówić warsztaty zamknięte ?

Jeżeli chcesz wraz ze swoimi ambasadorami (liderami pobocznymi / współagitującymi) zwycięsko przekonywać to:

1] zbierz od 8 do 16 osób,

Czy może być grupa mniejsza ? Tak, ale zmniejszy to efektywność doświadczalnego przyswajania.

Czy może być grupa większa? Tak, ale zwiększy się stosunek metod pasywnych do aktywnych.

2] znajdź salę z rzutnikiem multimedialnym i odrobiną miejsca na ćwiczenia,

3]zapytaj o wolny termin na formularzu kontaktowym  strony  

www.andrzejrajczewski.edu.pl

4]uzgodnij szczegóły i zamów warsztat 692 593 567

Ja z przyjemnością przygotuję zindywidualizowany warsztat i przeprowadzę go zgodnie z uzgodnieniami i to w 100% po polsku.


5.Mentoring

Cieszący się szczególnym uznaniem liderów politycznych, samorządowych i biznesowych mentorig u mnie.

Całe 8 godzin lekcyjnych dla Ciebie. W czasie których poznasz najważniejsze tajniki perswazyjnego wystąpienia publicznego. Otrzymasz wiedzę w formie sprawdzonych narzędzi: co, gdzie i kiedy ma się zadziać...Jak masz kreować swoją markę osobistą. Pomogę przygotować Twój wstęp, Twoje rozwinięcie i Twoje zakończenie przemówienia silnie zjednującego, agitacyjnego, audio-video reklamówki, "setki" dla mediów...

A wszystko to z doborem indywidualnej argumentacji racjonalnej, rzeczowej i emocjonalnej oraz erystycznej i to bez oczu i uszu "gapiów". Nabędziesz umiejętności niezbędnych do wykreowania siebie jako osoby charyzmatycznej, kompetentnej i wzbudzającej zaufanie. Polubisz pracę z kamerą i dyktafonem najlepszymi narzędziami transformacji w lwa salonowego. Popracujemy nad promocją Twoich atutów i kompensacją niedoskonałości. Po wnikliwej analizie i zastosowaniu się do mych rad powinieneś znacząco zwiększyć swoje szanse na wygraną w wyborach. A w szczególności na zwyciężanie w debatach, zjednywanie sympatyków, radzenie sobie z tremą i napastliwymi / grubiańskimi…


6. Coaching / trening indywidualny

Indywidualne treningi są uzupełnieniem powyższych szkoleń. Wezmę udział w Twoim publicznym wystąpieniu perswazyjnym. Zarejestruję i przeanalizuję każdy jego etap nie pomijając świty / asysty. Skonfrontuję wykreowany przez Ciebie wizerunek ,..., to jak i co mówisz z tym jak zostałeś odebrany, przyjęty, zrozumiany, zaakceptowany i zapamiętany. Wspólnie przeanalizujemy Twoje wystąpienie krok po kroku. Wzmocnimy Twoje atuty i skompensujemy niedostatki, by Twoja marka osobista zyskiwała na renomie dalej, a prawdopodobieństwo kolejnych zwycięstw rosło.

Trening czyni mistrza, a pod okiem doświadczonego praktyka arcymistrza !


7.Szkolenie zindywidualizowane.

Na podstawie diagnozy i analizy potrzeb przygotuję indywidualny stosownie dostosowany projekt szkoleniowy. Oczywiście w ścisłej współpracy z Tobą Szanowny Kliencie. Szkolenie przeprowadzę w formie grupowej jak też indywidualnej zgodnie z życzeniem zamawiającego dzieło. I zrealizowane w formie warsztatu jedno do trzydniowego. Lub na zasadzie stałej opieki trenerskiej / mentorskiej np.: 8-10 dni opieki / miesiącu !!! U klienta lub u mnie. Na życzenie przeprowadzę ewaluację …

Przykładowe tematy szkoleń personalizowanych

7.1. Udana kampania wyborcza / agitacyjna

7.2. Autoprezentacja na całe życie z elementami neuromarketingu

7.3. Przyjazny urząd / przyjazna obsługa klienta    

7.4. Etyka w służbie cywilnej / urzędzie, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów     

7.5. Komunikacja w przywództwie

7.6. Sztuka prowadzenia konstruktywnych i zjednujących zebrań i narad

7.7. Jak stawiać pierwsze kroki i unikać błędów w zarządzaniu

7.8. Przyjazna straż gminna / miejska

7.9. Zarządzanie zespołami sprzedażowymi / handlowcami

7.10. Wystąpienia publiczne w biznesie

7.11. Sukces w każdych negocjacjach 

7.12. Sztuka sprzedawania

Jak zamawiać szkolenia zindywidualizowane, mentoringi i coachingi?

Jeżeli chcesz podnieś swoje mistrzostwo zjednującego perswazyjnego przemawiania, to proszę o kontakt na formularzu strony  www.andrzejrajczewski.edu.pl

lub telefon 692 593 567


Rozbudź w sobie agitatora, ..., menadżera zmiany, mistrza sprzedaży i rokowań, ..., mówcę perswazyjnego zjednującego


Jesteście diamentami daj sobie i swoim szansę na szlif brylantowy!


Chętnie pomogę...


Trening czyni mistrza, a pod okiem doświadczonego praktyka arcymistrza !
Czy uczciwa perswazja bywa tożsama z niecną manipulacją ?