SKUTECZNA AGITACJA - WYWIERANIE WPŁYWU PODCZAS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH - AUTOPREZENTACJA NA CAŁE ŻYCIE

30 czerwca 2019 Poznań

Szanowna/y Klientko/cie, otrzymasz ode mnie liczne gotowe do użycia narzędzia między innymi: 12 taktyk autoprezentacyjnych, 7 technik zjednywania, 34 sposoby  przykuwania i utrzymywania uwagi, 20 metod uchylania zastrzeżeń i 3 sprawdziany, którymi przetestujesz własne przemówienie …

W ciągu 8 godzin zapoznam Ciebie z tajnikami sztuki perswazyjnych wystąpień publicznych. Uzbrojona/y w wiedzę ode mnie będziesz stosownie wysłuchiwana/y, akceptowana/y, rozumiana/y, zapamiętana/y i powtarzana/y…

Otrzymasz ekspercką wiedzę w formie przydatnych narzędzi tak byś od razu rozpoczęła/ął wypracowywanie lepszych nawyków.

Spędzisz miło i owocnie czas ucząc się przy pomocy metod aktywnych i pasywnych w stosownej relacji. Tak byś zyskał/a maksymalnie...

DLA KOGO

W ogólności szkolenie przyda się wszystkim pragnącym wywierać wpływ na ludzi, przemawiać agitacyjnie i zjednywać ludzi. W szczególności szkolenie adresuję dla: mówców biznesowych, charytatywnych, społecznych, samorządowych i politycznych,…, przedsiębiorców, kierowników, dyrektorów, prezesów, urzędników, agentów, brokerów, wynalazców, naukowców, handlowców, rzeczników, przewodniczących, związkowców, działaczy organizacji pozarządowych, nauczycieli, prawników i kandydatów na nich.

TWOJE KORZYŚCI

W efekcie naszej wspólnej pracy i mojej pomocy powinnaś/ieneś potrafić:

1] opanowywać i przekształcać tremę zawsze i wszędzie do poziomu miłego zaciekawienia dodatkowego motywatora,

2] robić i utrzymywać pierwsze dobre wrażenie zgodnie ze złotymi zasadami autoprezentacji na całe życie,

3] przykuwać i utrzymywać uwagę od początku do samego końca każdego jednego wystąpienia publicznego,

4] radzić sobie z napastliwymi i trudnymi widzami oraz dziennikarzami,

5] przygotować / modyfikować /dopasowywać do audytoriów przekonujące wystąpienia publiczne,

6] zjednywać ludzi, budować z nimi pozytywne i trwałe relacje zarówno komunikacją werbalną jak i pozawerbalną  w ujęciu bezpośrednim i pośrednim storytellingiem,

7] kreować poczucie wspólnej wartości, motywować i pobudzać do uczciwości oraz lojalności, których staniesz się synonimem w oczach publiczności,

8] argumentować retorycznie emocjonalnie, rzeczowo i racjonalnie z pozyskaniem życzliwości i uznania oraz erystycznie, gdy trzeba,

9] odbudować / budować wizerunek osoby wiarygodnej, godnej zaufania, empatycznej, kompetentnej, wartej uwagi, innowacyjnej i gospodarnej, która w pełni rozumie że „choć nie szata zdobi człowieka to i tak jak Cię widzą tak Cię piszą”,

10] tak przekonywać do swoich racji, by obojętnych przeistaczać w zarażających Twoimi wizjami orędowników…

CO OBEJMUJE TWOJA INWESTYCJA?

1] uczestnictwo w szkoleniu w Poznaniu: 4 moduły szkoleniowe po 2 godziny, gdzie poznasz powyższe narzędzia do wykorzystania od zaraz

2] książkę mojego autorstwa

3] materiały szkoleniowe

A wszystko to za jedyne 498 zł /osobę brutto.

Otrzymasz dwie faktury:

1] za poradnik mojego autorstwa: „Rozbudź w sobie wójta, radnego, mówcę perswazyjnego” 74,07 zł +3,70 zł VAT = 77,77 zł,  
2] za udział w szkoleniu 341,65 zł +78,58 zł VAT = 420,23 zł.

TERMIN I MIEJSCE

Niedziela 30 VI 2019 w Poznaniu.

Dokładny adres miejsca szkolenia otrzymasz po zakwalifikowaniu się na nie.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1100-1230 Autoprezentacja, elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej zjednującej

1230-1245 Przerwa kawowa / herbaciana

1245-1415 Co ma się zadziać we wstępie wystąpienia perswazyjnego, zjednującego

1415-1445 Przerwa regeneracyjna

1445-1615 Co ma się zadziać w  rozwinięciu wystąpienia perswazyjnego, zjednującego

1615-1630 Przerwa herbaciana / kawowa

1630-1800 Co ma się zadziać w zakończeniu wystąpienia perswazyjnego, zjednującego 

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?

Weź swój ulubiony notes i długopis/pióro

Strój w jakim zamierzasz wywierać wpływ na ludzi

Otwarty i chłonny wiedzy umysł

Tekst Twojego przemówienia nakłaniającego do podjęcia dowolnego działania w 480-600 słowach

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe mi ujawnione i przekazane stanowią dane poufne. Administratorem danych osobowych jestem ja osobiście. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Klientowi prawo kontroli treści danych osobowych, ingerencji w nie oraz do skorzystania z prawa do zapomnienia. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. I w ogóle nikomu! Przechowywane będą do czasu odwołania zgody.

W formularzu zgłoszeniowym koniecznie udziel odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Twoje imię i nazwisko ?

2. Twoja aktualna profesja ?

3. Tel. kontaktowy i dogodne godziny kontaktu ?

4. Czy jesteś/zamierzasz zostać mówcą perswazyjnym silnie zjednującym: biznesowym ?/ politycznym ?/ charytatywnym ? / innym ?

5. Ilość przeprowadzonych wystąpień publicznych do więcej niż 50 osób ?