ZWIĘKSZ PEWNOŚĆ SIEBIE, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI,
PRZEMAWIAJ, PRZEWÓDŹ I SPRZEDAWAJ
-
AUTOPREZENTACJA NA CAŁE ŻYCIE
 
- WYWIERANIE WPŁYWU PODCZAS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
SKUTECZNA AGITACJA
- FUNDAMENT DOBREGO PRZYWÓDZTWA
- KREOWANIE STOSOWNEGO WIZERUNKU
- ROZBUDŹ W SOBIE CHARYZMĘ...
 

2022-00-00 Poznań

Szanowna/y Klientko/cie, otrzymasz ode mnie liczne gotowe do użycia narzędzia między innymi: 12 taktyk autoprezentacyjnych, 7 technik zjednywania, 34 sposoby  przykuwania i utrzymywania uwagi, 20 metod uchylania zastrzeżeń i 3 sprawdziany, którymi przetestujesz własne przemówienie …

Podczas spotkania z autorem poradnika "Rozbudź w sobie wójta, radnego, mówcę perswazyjnego" w 8 godzin poznasz  tajniki sztuki perswazyjnych wystąpień publicznych. Uzbrojona/y w wiedzę ode mnie będziesz stosownie wysłuchiwana/y, akceptowana/y, rozumiana/y, zapamiętana/y i powtarzana/y…

Otrzymasz ekspercką wiedzę w formie przydatnych narzędzi tak byś od razu rozpoczęła/ął wypracowywanie lepszych nawyków.

Spędzisz miło i owocnie czas ucząc się przy pomocy metod aktywnych i pasywnych w stosownej relacji. Tak byś zyskał/a maksymalnie...

DLA KOGO

W ogólności szkolenie przyda się wszystkim pragnącym autentycznie wywierać wpływ na ludzi, przemawiać agitacyjnie i zjednywać ludzi.  Jest przeznaczone dla tych, którzy aktywnie chcą być częścią większej całości, rozwijać się i zmieniać Świat tworząc coś nowego czy pomagając innym. Dla tych którzy chcą sprzężenia neuronalnego z widownią.

W szczególności szkolenie adresuję do: mówców biznesowych, charytatywnych, społecznych, samorządowych i politycznych,…, przedsiębiorców, kierowników, dyrektorów, prezesów, urzędników, agentów, brokerów, wynalazców, naukowców, handlowców, rzeczników, przewodniczących, związkowców, działaczy organizacji pozarządowych, nauczycieli, prawników, zarządców, administratorów,  pośredników sprzedaży nieruchomości / ubezpieczeń / usług finansowych / ... i kandydatów na nich.

TWOJE KORZYŚCI

W efekcie naszej wspólnej pracy i mojej pomocy powinnaś/ieneś potrafić:

1] znacząco zwiększyć swoje szanse na sukcesy w życiu zawodowym i osobistym

2] opanowywać i przekształcać tremę zawsze i wszędzie do poziomu miłego zaciekawienia dodatkowego motywatora,

3] wyróżniać się, robić i utrzymywać pierwsze dobre wrażenie zgodnie ze złotymi zasadami autoprezentacji na całe życie powodując u widzów uwalnianie się dopaminy, oksytocyny i kortyzolu,

4] łączyć pasję z logiką i emocjami, przykuwać i utrzymywać uwagę oraz intrygować od początku do samego końca każdego jednego wystąpienia publicznego i rozmowy indywidualnej,

5] wzbudzać zaufanie, być śmiałym, pewnym siebie i radzić sobie z napastliwymi i trudnymi widzami / rywalami oraz dziennikarzami,

6] przygotować / modyfikować /dopasowywać do audytoriów przekonujące wystąpienia publiczne, prezentacje, scenariusze rozmów czy wywiadów, z którymi ludzie będą się łatwo utożsamiać,

7] nawiązywać głębokie emocjonalne więzi, zjednywać ludzi, budować z nimi pozytywne i trwałe relacje zarówno komunikacją werbalną jak i pozawerbalną i to tak, że zechcą Twoje wizje/ cele uznać za swoje,

8] wzbudzać sympatię, utożsamiać się z innymi, zaciekawiać i kreować poczucie wspólnej wartości, motywować i pobudzać do uczciwości oraz lojalności, których staniesz się synonimem,

9] argumentować retorycznie: emocjonalnie (patos), rzeczowo (etos) i racjonalnie (logos) z pozyskaniem życzliwości i uznania oraz erystycznie, gdy trzeba - w sposób bezpośredni i pośredni storytellingiem zmieniając chemię mózgów stosownie do Twoich celów,

10] odbudować / budować wizerunek osoby charyzmatycznej, atrakcyjnej, wiarygodnej, godnej zaufania, autentycznej, empatycznej, kompetentnej, wartej uwagi, optymistycznej, innowacyjnej i gospodarnej, która w pełni rozumie że "choć nie szata zdobi człowieka to i tak jak Cię widzą tak Cię piszą",

11] obojętnych przeistaczać w zarażających Twoimi wizjami orędowników,

12] lepiej zarządzać własnym życiem wykorzystując prawa i taktyki wywierania wpływu na ludzi, marketing zmysłów, marketing 4.0 i neuromarketing oraz stosowne narracje …

CO OBEJMUJE TWOJA INWESTYCJA?

1] uczestnictwo w szkoleniu w Poznaniu: 4 moduły szkoleniowe po 2 godziny, gdzie poznasz powyższe narzędzia do wykorzystania od zaraz

2] książkę mojego autorstwa

3] materiały szkoleniowe

A wszystko to za jedyne 498 zł /osobę  czyli po 62,25 zł/ godzinę lekcyjną

TERMIN I MIEJSCE

Sobota .................. 2022 w Poznaniu.

Dokładny adres miejsca szkolenia otrzymasz po zakwalifikowaniu się na nie.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1000-1130 Autoprezentacja, elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej zjednującej

1130-1145 Przerwa kawowa / herbaciana

1145-1315 Co ma się zadziać we wstępie wystąpienia perswazyjnego, zjednującego

1315-1345  Przerwa regeneracyjna

1345-1515 Co ma się zadziać w  rozwinięciu wystąpienia perswazyjnego, zjednującego

1515-1530 Przerwa herbaciana / kawowa

1530-1700 Co ma się zadziać w zakończeniu wystąpienia perswazyjnego, zjednującego 

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?

Weź swój ulubiony notes i długopis/pióro

Strój w jakim zamierzasz wywierać wpływ na ludzi

Otwarty i chłonny wiedzy umysł

Tekst Twojego przemówienia nakłaniającego do podjęcia dowolnego działania w 480-600 słowach

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe mi ujawnione i przekazane stanowią dane poufne. Administratorem danych osobowych jestem ja osobiście. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Klientowi prawo kontroli treści danych osobowych, ingerencji w nie oraz do skorzystania z prawa do zapomnienia. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. I w ogóle nikomu! Przechowywane będą do czasu odwołania zgody.

W formularzu zgłoszeniowym koniecznie udziel odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Twoje imię i nazwisko ?

2. Twoja aktualna profesja ?

3. Tel. kontaktowy i dogodne godziny kontaktu ?

4. Czy jesteś/zamierzasz zostać mówcą perswazyjnym silnie zjednującym: biznesowym ?/ politycznym ?/ charytatywnym ? / innym ?, charyzmatycznym liderem ?, czy prawdziwym handlowcem ?, ...? 

 5. Ilość przeprowadzonych wystąpień publicznych do więcej niż 50 osób ?