Zarządzanie kampanią wyborczą


Zarządzanie składa się z pięciu faz: planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania i usprawniania. Ponieważ kampanii wyborczej nie prowadzisz sam również do etapu planowania weź tych, którzy pomogą Tobie zdobyć szczyt. Jako ten który chce pokonać rywali i przekonać wyborców musisz najpierw swoim poplecznikom dowieść, że masz wizje i potrafisz planować.

Przypominam Tobie z niwy OiZP, że planowanie to proces obejmujący wytyczanie drogi, uświadamianie przeszkód, znajdowanie sposobów ich pokonywania oraz sprzymierzeńców. Jak planować?

I. Zapomnij na chwilę o Twoich dzisiejszych możliwościach materialnych i pozamaterialnych

II. Wyłącz sędziego oceniającego i weryfikującego przedwcześnie - włącz myślenie konstruktywne

III. Weź kartkę papieru min. A-3 na której wszystko zapisuj – bez tego to tylko marzenie

IV. Przeanalizuj warunki początkowe - w jakiej sytuacji jesteśmy dziś ?,

V. Określ mierzalny cel - czego dokładnie chcesz np. jak niżej

1.[konkretny] Co chcesz osiągnąć-jak zmieni się Twoje życie gdy go osiągniesz? 2.[mierzalny] Jak możesz zmierzyć cel i postępy? 3.[osiągalny] Jak możesz przeformułować cel by zależał tylko od Ciebie? 4.[istotny] Co czyni go takim ważnym? 5.[terminowy] Kiedy zaczniesz i skończysz? 6.[nieobojętny] Co Ciebie w nim ekscytuje? 7.[rozwojowy] Jak można go rozwinąć ? 

VI. Cel główny podziel na mniejsze i wytycz harmonogram, pamiętając, że niektóre Wasze poczynania są możliwe zgodnie z obowiązującym prawem tylko w czasie od ogłoszenia wyborów do dnia rozpoczęcia ciszy… A pozostałe zawsze czyli, że budowanie marki osobistej rozpoczyna się w dzień po wyborach…

VII. Opracuj dokładne strategie i taktyki realizacji celu politycznego i komunikacyjnego.

VIII. Zdefiniuj grupy docelowe wyborców i tych, którzy na nich wpływają.

XI. Ustal przeszkody materialne i pozamaterialne i drogi ich przezwyciężenia - opracujcie też plan awaryjny tzw. B, a może i C

X. Określ sprzymierzeńców - kto i co Wam może pomóc…

Tak przygotowany plan przedstaw Twoim sprzymierzeńcom i przedyskutujcie go zgodnie z zasadami burzy mózgów czyli oddzielając fazę pomysłów od ich oceny / weryfikacji. I stwórzcie plan kampanii wyborczej oraz plany na sytuacje kryzysowe B i C.

Wspólnie wypracowany plan, powinien stać się modelem, na którym oprzecie organizowanie oraz wykonanie i który będzie fundamentem do procesów motywowania, kontroli i usprawniania.

Im precyzyjniej i bardziej szczegółowo zaplanujecie tym szybciej i skuteczniej zorganizujecie i zrealizujecie. No i w fazie kontroli będzie mniej korekt. A i motywacja zyska szanse na samopodtrzymywanie.

Ci którzy popełniają więcej błędów przegrywają z tymi, którzy popełniają mniej ! To prawda oczywista, ale choć każdy ją zna nie każdy się do niej stosuje.

Ci co przegrywają najczęściej:

1] popełniają błędy z niwy zarządzania ,

2] rezygnują z wiedzy i umiejętności trenerów zewnętrznych od perswazyjnego zjednującego przemawiania,

3] studiują mało wnikliwie i bezrefleksyjnie pozycje literackie z niwy perswazyjnego / agitacyjnego przemawiania publicznego,

4] uszczuplają poziom swojej inteligencji emocjonalnej,

5] pewność siebie przeistoczyli w butę…

            Głosy Twojej rodziny, przyjaciół, koleżeństwa, sąsiadów i znajomych to za mało by zdobyć mandat ! Musisz odpowiednio wykreować swoją markę osobistą (patrz. str. 127-149 poradnika "Rozbudź w sobie wójta,..., radnego,..., mówcę perswazyjnego" ). Uczynić swoje imię rozpoznawalnym, a postawy, poglądy i działania akceptowalnymi. Tak aby w godzinie próby wyborca stawiając krzyżyk przy Twoim nazwisku miał pewność, że roztropnie wybiera. Głosuje na najlepszego kandydata. Człowieka swojego, a zarazem charyzmatycznego. Lidera który poprowadzi do lepszego jutra.

Organizowanie i realizacja wymagają funduszy. Na czym Ci nie wolno oszczędzić? Czego nie możesz pominąć?

Jest tylko jedna forma kampanii wyborczej, w której wprost możesz dowieść dlaczego właśnie to masz być Ty ! Tak to oczywiście spotkania z wyborcami  gwarantujące interakcję. Małe od drzwi do drzwi, średnie i duże i te w czasie przedwyborczym i te typowo agitacyjne. Tylko podczas spotkań bezpośrednich dowiedziesz, że Ty właśnie:

1] gwarantujesz najwięcej korzyści,

2] zminimalizujesz najracjonalniej ciężary jakie ponosić będą dla dobra wspólnego, a które u Twojej konkurencji byłyby gigantyczne,

3] jesteś najbardziej podobny do nich, bo te same rzeczy są dla Was ważne…

Różnorodność popłaca...

Kontakt bezpośredni to po pierwsze, drugie i trzecie rzecz najważniejsza fundamentalna, ale nie może być jedyną formą agitacji. I to choćby z tej racji, że ktoś kto nie może spojrzeć w oczy wyborcom będzie na każdym płocie i we wszystkich mediach. Liczni chowają się za plakatami, niebieskim ekranem, ścianami studia radiowego czy pseudonimami na licznych forach… 

W mediach zaistnieć musisz. W jakiej intensywności będziesz korzystać z komunikacji pośredniej z wyborcami zdecydują Wasze możliwości. Głównie finansowe i osobowe.

Jak ruszycie głowami i podejdziecie po inżyniersku to może się okazać , że kampania niskobudżetowa dorówna efektywnością wielkopartyjnej sponsorowanej przez wszystkich obywateli. Reklamówki w Internecie kręcone aparatem fotograficznym z wyjściem na mikrofon zewnętrzny za kilkatysięcy złotych mają oglądalność nie gorszą od tych kręconych kamerami za kilkadziesiąt tysięcy itp. A hasło wyborcze opracowane wspólnie z Twoim sztabem zgodnie z moimi wskazówki (patrz. str. 175-176 poradnika "Rozbudź w sobie wójta,..., radnego,..., mówcę perswazyjnego") może być bardziej chwytliwe od zleconego specjalistom...

Jak zwiększyć Twoją renomę? Jak utrwalić markę osobistą zdobytą podczas spotkań bezpośrednich z narodem?

1.Audio-video reklamówkami i audio reklamówkami

2.Debatami

3.Wywiadami indywidualnymi i zogniskowanymi

4.Plakatami, ulotkami, nadrukiem w ruchu na ludziach, na środkach komunikacji, na statkach powietrznych typu sterowiec i balon...

5.Twoją stroną www i elektronicznym biuletynem informacyjnym

6.Twoim video-blogiem i blogiem

7.Mailingiem i sms-ami

8.Za pomocą serwisów i platform : społecznościowych, opinii, dziennikarstwa obywatelskiego, instruktażowych…

9.Sondażami i ankietami

10.Reklamą w prasie papierowej i elektronicznej: płatnej, darmowej i własnej…

W mediach społecznościowych buduj markę osobistą na trzech płaszczyznach: indywidualnej, reklamowej i współpracy z liderami opinii… Zanim w nie wejdziesz przygotuj swoją w nich obecność. Ustal: a] zasady poruszania się-regulamin obecności, b] osoby odpowiedzialne, c] co samodzielnie, a co ze specjalistami.

Zapamiętaj dobrze masz stosowną markę osobistą, gdy jesteś rozpoznawalny i mówią o Tobie:

1)Wizjoner świadomy swojej misji

2)Uczciwy, lojalny, dotrzymujący obietnic

3)Konsekwentny, spójny, świecący przykładem

4)Posiadający dużą wiedzę-autorytet

5)Ciekawy świata i ludzi oraz inspirujący innych

6)Odważny, silny i wierny swoim wartościom

7)Odpowiedzialny, zaangażowany społecznie

8)Realizujący swoje marzenia i działający z pasją

9)Okazujący innym szacunek dając poczucie, że są ważni

10)Dzielący się z innymi wiedzą i doświadczeniami...

Czy jesteś gotów o ubieganie się o jeden z foteli: posła, senatora, europosła, wójta, burmistrza czy prezydenta miasta? Czy jesteś gotów stanąć w szranki o jeden z mandatów radnego? Odpowiedź na poniższe pytania.

I.Czy zdajesz sobie sprawę z dominacji wizerunku nad kompetencjami ? Czy potrafisz wykreować swój wizerunek jako skutecznego i lojalnego gospodarza oraz patrioty? Czy potrafisz właściwie zbudować markę osobistą i skierować się ku charyzmie? Czy wiesz że wyborcy szczegółowo skanują Twój wygląd (sylwetkę, twarz, ubranie, zęby i włosy), zapach, grację, sposób mówienia i maniery? Czy potrafisz wszystkie te elementy tak kreować, by uwypuklać atuty i minimalizować niedostatki?

II. Czy wiesz jakie argumenty racjonalne trafiają do wyborców? Czy wiesz jak formułować argumenty emocjonalne by chwyciły za serca i właściwie skreślili na karcie wyborczej -Twoje nazwisko? Czy wiesz jak perswadować argumentacją rzeczową?

III. Czy potrafisz kompensować bariery komunikacyjne tak, że to wszystko co mówisz jest słyszane, zrozumiane, zaakceptowane, zapamiętane i powtarzane nieobecnym zgodnie z Twoją intencją?

IV. Czy wiesz, że wyborcy chętniej nastawiają ucho na krytykę? Czy wiesz, że pamiętają wszystkie wpadki i defekty? Czy wiesz dlaczego tak jest i jak to wykorzystać?

V Czy wiesz jak zamiast krytyki przeciwnika, w 30 sekund wypromować siebie? Jak używać języka korzyści ? Jak apelować? Jak wykorzystywać w kampanii zasadę lustra?

VI. Czy potrafisz prześwietlać swoich przeciwników? Czy potrafisz słabości przeciwników wykorzystywać do swojej kampanii nie brudząc jej? Czy wiesz co znaczy być inteligentnie i empatycznie szczerym?

VII. Czy jesteś gotów na oczernianie Ciebie przez prowadzących brudną kampanię i ich sprzymierzeńców? Czy jesteś gotów walczyć z przeciwnikiem uważającym, że "cel uświęca środki"?

Jeżeli na którekolwiek z pytań odpowiedziałeś NIE, to znaczy że za mało wnikliwie przestudiowałeś mój poradnik „Rozbudź w sobie wójta,…, radnego,.., mówcę perswazyjnego ”.

Znaczy to też, że trzeba Tobie szkoleń ze mną. Polecam:

A]dla całego sztabu wyborczego i sympatyków mój wykład o komunikacji perswazyjnej zjednującej,

B]dla tych, którzy wespół z Tobą będą agitować warsztat 1 / 2 / 3 dniowy,

C]indywidualny mentoring dla Ciebie czy Ciebie i najbliższej świty Twojej.

Wszystko w zależności od tego jak głęboko ugór agitacyjnego przemawiania zamierzasz "przeorać" i w ilu współagitujących chcesz zainwestować. Moje szkolenia nie dają 100% pewności wygranej w wyborach. 

Ale dzięki nim znacząco zwiększysz prawdopodobieństwo zwycięstwa ! 

Zyskasz stosowną ekspercką wiedzę i potrzebne umiejętności ! 

I jeszcze zwiększysz swoją charyzmę !

Powodzenia i do miłego zobaczenia.

Zrób sobie też test na ile jesteś już dziś gotowy, by przemawiać publicznie !

Poniższe szczegółowe pytania, pozwolą Tobie precyzyjnie określić:

a] Czy jesteś już mówcą prawdziwie perswazyjnym ?

b] Czy potrafisz przekonywać i zjednywać ?

c] Czy jesteś rzeczywiście skutecznym mówcą publicznym i potrafisz przekształcać „letnich” w orędowników?

Weź proszę kartkę papieru i do dzieła. Po udzieleniu szczerych odpowiedzi otrzymasz receptę…  1]czy potrafisz skutecznie zapanować nad tremą zawsze i wszędzie?  2]czy zdajesz sobie sprawę z barier komunikacyjnych zewnętrznych ? 3]czy przed każdym audytorium potrafisz likwidować bariery komunikacyjne mogące wyniknąć ze złego mówienia, złego słuchania i złych postaw ? 4]czy potrafisz każdemu przemówieniu nadać porządek psychologiczny? 5]czy masz pojęcie jak interpunkcja wpływa na komunikat perswazyjny? 6]czy wiesz jakie zdania powinny dominować w przemówieniu publicznym? 7]czy wiesz czemu służą pytania i do czego wiodą apele? 8]czy zdajesz sobie sprawę z tego jak często, jak długo i gdzie stosować pauzy? 9]czy schemat wg którego układasz historie, opowieści, anegdoty zwielokrotnia przekonywanie? 10]czy wiesz jak wykorzystywać wszystkie figury stylistyczne by podnieś poziom sugestywności? 11]czy biegle opanowałeś zasady implikowania i parafrazowania, by zawsze mieć zielone światło do otwierania umysłów na perswazję ? 12]czy wiesz w jakich sytuacjach i do jakiej publiczności możesz parafrazować erystycznie, a do jakiej tylko retorycznie? 13]czy potrafisz opracować i posiłkować przemówienie prezentacją multimedialną, która spotęguje cele perswazyjne, ale nie wytrąci Tobie batuty z dłoni / nie wrzuci Ciebie na drugi plan ? 14]czy wiesz co dokładnie ma się zadziać w Twoim wstępie, rozwinięciu i zakończeniu byś skutecznie skłonił do działania, wzmocnił postawy czy zmienił wartości ? 15]czy wiesz jak wyróżnić się, by dotrzeć i do empiryków, i do analityków, i do teoretyków i do pragmatyków? 16]czy Twoje przemówienia przykuwają i podtrzymują w zadawalającym stopniu uwagę i uczuciowców, i słuchowców i wzrokowców? 17]czy potrafisz wzbudzić zaufanie u 12 typów decyzyjności? 18]czy Twoje komplementy na wszystkich 4 płaszczyznach są przyjmowane jako szczere, spójne i z krystalicznie czystymi intencjami? 19]czy sztukę dopasowywania i odzwierciedlania opanowałeś już tak, że potrafisz dostroić się do tej samej fali ? 20]czy masz już we krwi wszystkie werbalne i pozawerbalne zasady polskiej grzeczności? 21]czy potrafisz w pełni dyplomatycznie odmawiać? 22]czy znasz podstawowe strategie radzenia sobie z niechcianymi pytaniami? 23]czy biegle posługujesz się 19 taktykami uchylania zastrzeżeń? 24]czy opanowałeś sztukę obrony przed zarzucającymi Tobie: kłamstwo, łamanie prawa, nieobyczajność, nieetyczność? 25]czy potrafisz uwypuklać najważniejsze zagadnienia stosując analogie i słowa klucze zakotwiczone podczas argumentowania? 26]czy opanowałeś sztukę przekładania teorii na praktykę przy wszystkich korzyściach rzeczowych i emocjonalnych którymi kusisz? 27]czy potrafisz angażować pytaniami/ przydziałem zadań/ apelami o podjęcie zobowiązań? 28]czy dalekowzrocznie wykorzystujesz zasadę dziel i rządź? 29]czy za pomocą „lejka” z łatwością uzyskujesz 3-5 razy TAK? 30]czy potrafisz do wszystkich modalności sensorycznych stworzyć automatyzmy ? 31]czy masz już sposób na takie wykorzystanie reguły wzajemności, byś pomnażał grono sympatyków ? 32]czy opanowałeś wykorzystanie prawa zaangażowania i konsekwencji w takim stopniu, że samo podtrzymywanie trwa i trwać będzie? 33]czy potrafisz efektywnie plenić niewygodne dla Ciebie czyjeś zaangażowanie i konsekwencję? 34]czy masz przygotowane społeczne dowody słuszności dla całej swojej argumentacji? 35]czy nauczyłeś się już wykorzystywać efekt areoli i jej przeciwieństwa? 36]czy opanowałeś sztukę „udowodnienia”, że jesteś taki sam jak Ci których chcesz pozyskać? 37]czy prawem niedostępności posługujesz się na tyle biegle, że potrafisz je skutecznie połączyć z przysłowiem „Kto daje i odbiera… poniewiera”? 38]czy przy planowaniu operacyjnym, taktycznym, strategicznym, misyjnym i wizyjnym umiesz wykorzystać rady narodu? 39]czy potrafisz ukazać realizację Twoich planów prostymi schematami biznesowymi zrozumiałymi dla przeciętnego człowieka ? 40]czy wiesz z jakim tempem mówić i jak je różnicować, by osiągnąć każdy cel perswazyjny? 41]czy potrafisz za pomocą różnicowania rytmu, tonacji i głośności zwiększyć swoją charyzmę? 42]czy nauczyłeś się mówić wyraźnie polskim literackim z nienagannym akcentem, właściwą modulacją i tempem stosownym do odbiorców przekazu? 43]czy masz wytrenowane przybieranie postawy tak by wzmocnić swoją wiarygodność i osłabić cudzą? 44]czy umiesz programować procesy emocjonalne ruchami ciała, gestami i mimiką? 45]czy jesteś pewien, że właściwie strukturalizujesz i posługujesz się przestrzenią? 46]czy potrafisz perswadować dotykiem podczas przywitań, pożegnań i potwierdzeń? 47]czy wiesz do których kanałów neuronalnych znanej lateralizacji wychylają się gałki oczne podczas „mijania się z prawdą” i jak to wykorzystać? 48]czy wiesz jaka triada w największym stopniu odpowiada za pierwsze dobre wrażenie i jak z nią pracować? 49]czy jesteś świadom, które elementy komunikacji niewerbalnej musisz ustawicznie ćwiczyć? 50]czy znasz sześć przypadków, gdy retoryka nie wystarcza i trzeba po erystykę sięgnąć? 51]czy opanowałeś defensywnie i ofensywnie taktykę „zwlekanie z ujawnieniem wniosku wypływającego z przesłanek”? 52]czy biegle posługujesz „taktyką zadawania pytań”? 53]czy jesteś należycie przygotowany do zastosowania ersytycznych technik osobistych i obrony przed nimi? 54]czy dobrze rozumiesz w jakich okolicznościach możesz zastosować technikę „podstępne pytanie naprowadzające na tezę”? 55]czy masz przygotowane sugestywne etykiety dla każdego z rywali? 56]czy etykiety gloryfikujące Twoje zachowania, przekonania i postawy odpowiednio programują procesy emocjonalne? 57]czy umiesz zastosować ofensywnie i defensywnie chwyt „Teza antyteza”? 58]czy potrafisz obronić się przed techniką „wykazanie niekonsekwencji”? 59]czy potrafisz „subtelnie rozróżnić / uściślić” ? 60]czy znasz szesnaście najpopularniejszych mostów pozwalających zmienić temat? 61]czy masz przygotowane „społeczne konsekwencje” na Twoich oponentów / rywali? 62]czy wybrniesz, gdy posłużą się przeciwko Tobie chwytem „przykład obalający tezę”? 63]czy opanowałeś najskuteczniejszą technikę erystyczną „do publiczności”? 64]czy potrafisz przeprowadzać procesy atrybucji cecha-zaleta-korzyść? 65]czy budujesz apele motywacyjne do wszystkich siedmiu determinant szczęścia? 66]czy potrafisz zbudować apele do Twoich wyróżników oparciu o korzyści podstawowe? 67]czy wiesz jak wykorzystać relację jaka zachodzi między 2 kardynalnymi motywatorami każdego człowieka? 68]czy znasz 12 podstawowych kanałów autoprezentacji? 69]czy potrafisz kreować przynajmniej 7 atrybutów stawiających Ciebie w lepszym świetle? 70]czy posiadasz podstawową wiedzę z psychologii koloru? 71]czy potrafisz dobrać strój do swojej sylwetki, by wyglądać zawsze klasycznie elegancko i profesjonalnie ? 72]czy znasz wszystkie niewybaczalne błędy w ubiorze i skrupulatnie ich unikasz? 73]czy potrafisz dobierać perfumy do pory dnia i roku? 74]czy kreujesz każdego dnia wszystkie 12 elementów swojej charyzmy? 75]czy potrafisz zarządzać przygotowaniem Twoich spotkań perswazyjnych?   76]czy znasz wszystkie niuanse umawiania spotkań domowych/ średnich i dużych? 77]czy potrafisz przeprowadzić instruktarz dla Twoich zapraszających? 78]czy wiesz jakimi kanałami poprawisz wizerunek marki osobistej poza spotkaniami bezpośrednimi? 79]czy potrafisz opracować hasło wyborcze/ reklamowe znacząco zwiększające Twoją renomę? 80]czy rozumiesz dlaczego na zdjęciach powinieneś pojawić się z rodziną, ze znanymi szanowanymi postaciami na tle tego czym będziesz gospodarzył? 81]czy wiesz dlaczego do planowania warto zaprosić wszystkich, którzy będą Tobie pomagać? 82]czy potrafisz dowodzić, że zawsze masz czyste intencje? 83]czy umiesz złożyć uprzedzającą samokrytykę, by zwiększyć rangę zjednywanych? 84]czy potrafisz śmiać się z samego siebie? 85]czy biegle rozpoznajesz przeszkody i zewnętrzne i wewnętrzne? 86]czy opanowałeś zamianę krytyki w informację zwrotną ? 87]czy uzupełniasz na bieżąco listę autorytetów Tobie przychylnych? 88]czy nabrałeś mistrzostwa w empatycznym słuchaniu ? 89]czy potrafisz wykorzystywać myślenie stereotypowe ? 90]czy potrafisz wykorzystać metody i osiągnięcia marketingu zmysłów i 4.0 ? Gratuluję wykonania testu ! Jeżeli na każde pytanie odpowiedziałeś TAK zostałeś dobrze wyszkolony, jesteś mistrzem perswazyjnego przemawiania publicznego! I jesteś nim nawet do 3x nie… Jeżeli zaś 4,5,6,7 razy odpowiedziałeś NIE to koniecznie trzeba Tobie mojego wykładu o perswazyjnym przemawianiu wraz z wiedzą z poradnika „Rozbudź w sobie wójta,…,   radnego,…, mówcę perswazyjnego”. Gdy 8,9,10,11 razy nie potrafiłeś odpowiedzieć TAK, to trzeba Tobie i poradnika „Rozbudź w sobie…” i pełnego szkolenia warsztatowego ze mną. Jeżeli 12 i więcej razy odpowiedziałeś NIE, to najwyższy czas byś zadał sobie pytanie: Czy aby na pewno Twój proces szkoleniowy idzie we właściwym kierunku ??? Chętnie pomogę mentoringami, warsztatami i indywidualnymi treningami…   Serdecznie zapraszam Do miłego zobaczenia !   Andrzej Rajczewski

 "Rozbudź w sobie wójta, ..., radnego, ..., mówcę perswazyjnego"


Jesteś Diamentem daj sobie szansę na szlif brylantowy!


Chętnie pomogę...