Zarządzanie kampanią wyborczą


Zarządzanie składa się z pięciu faz: planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania i usprawniania. Ponieważ kampanii wyborczej nie prowadzisz sam również do etapu planowania weź tych, którzy pomogą Tobie zdobyć szczyt. Jako ten który chce pokonać rywali i przekonać wyborców musisz najpierw swoim poplecznikom dowieść, że masz wizje i potrafisz planować.

Przypominam Tobie z niwy OiZP, że planowanie to proces obejmujący wytyczanie drogi, uświadamianie przeszkód, znajdowanie sposobów ich pokonywania oraz sprzymierzeńców. Jak planować?

I. Zapomnij na chwilę o Twoich dzisiejszych możliwościach materialnych i pozamaterialnych

II. Wyłącz sędziego oceniającego i weryfikującego przedwcześnie - włącz myślenie konstruktywne

III. Weź kartkę papieru min. A-3 na której wszystko zapisuj – bez tego to tylko marzenie

IV. Przeanalizuj warunki początkowe - w jakiej sytuacji jesteśmy dziś ?,

V. Określ mierzalny cel - czego dokładnie chcesz np. jak niżej

1.[konkretny] Co chcesz osiągnąć-jak zmieni się Twoje życie gdy go osiągniesz? 2.[mierzalny] Jak możesz zmierzyć cel i postępy? 3.[osiągalny] Jak możesz przeformułować cel by zależał tylko od Ciebie? 4.[istotny] Co czyni go takim ważnym? 5.[terminowy] Kiedy zaczniesz i skończysz? 6.[nieobojętny] Co Ciebie w nim ekscytuje? 7.[rozwojowy] Jak można go rozwinąć ? 

VI. Cel główny podziel na mniejsze i wytycz harmonogram, pamiętając, że niektóre Wasze poczynania są możliwe zgodnie z obowiązującym prawem tylko w czasie od ogłoszenia wyborów do dnia rozpoczęcia ciszy… A pozostałe zawsze czyli, że budowanie marki osobistej rozpoczyna się w dzień po wyborach…

VII. Opracuj dokładne strategie i taktyki realizacji celu politycznego i komunikacyjnego.

VIII. Zdefiniuj grupy docelowe wyborców i tych, którzy na nich wpływają.

XI. Ustal przeszkody materialne i pozamaterialne i drogi ich przezwyciężenia - opracujcie też plan awaryjny tzw. B, a może i C

X. Określ sprzymierzeńców - kto i co Wam może pomóc…

Tak przygotowany plan przedstaw Twoim sprzymierzeńcom i przedyskutujcie go zgodnie z zasadami burzy mózgów czyli oddzielając fazę pomysłów od ich oceny / weryfikacji. I stwórzcie plan kampanii wyborczej oraz plany na sytuacje kryzysowe B i C.

Wspólnie wypracowany plan, powinien stać się modelem, na którym oprzecie organizowanie oraz wykonanie i który będzie fundamentem do procesów motywowania, kontroli i usprawniania.

Im precyzyjniej i bardziej szczegółowo zaplanujecie tym szybciej i skuteczniej zorganizujecie i zrealizujecie. No i w fazie kontroli będzie mniej korekt. A i motywacja zyska szanse na samopodtrzymywanie.

Ci którzy popełniają więcej błędów przegrywają z tymi, którzy popełniają mniej ! To prawda oczywista, ale choć każdy ją zna nie każdy się do niej stosuje.

Ci co przegrywają najczęściej:

1] popełniają błędy z niwy zarządzania ,

2] rezygnują z wiedzy i umiejętności trenerów zewnętrznych od perswazyjnego zjednującego przemawiania,

3] studiują mało wnikliwie i bezrefleksyjnie pozycje literackie z niwy perswazyjnego / agitacyjnego przemawiania publicznego,

4] uszczuplają poziom swojej inteligencji emocjonalnej,

5] pewność siebie przeistoczyli w butę…

            Głosy Twojej rodziny, przyjaciół, koleżeństwa, sąsiadów i znajomych to za mało by zdobyć mandat ! Musisz odpowiednio wykreować swoją markę osobistą (patrz. str. 127-149 poradnika "Rozbudź w sobie wójta,..., radnego,..., mówcę perswazyjnego" ). Uczynić swoje imię rozpoznawalnym, a postawy, poglądy i działania akceptowalnymi. Tak aby w godzinie próby wyborca stawiając krzyżyk przy Twoim nazwisku miał pewność, że roztropnie wybiera. Głosuje na najlepszego kandydata. Człowieka swojego, a zarazem charyzmatycznego. Lidera który poprowadzi do lepszego jutra.

Organizowanie i realizacja wymagają funduszy. Na czym Ci nie wolno oszczędzić? Czego nie możesz pominąć?

Jest tylko jedna forma kampanii wyborczej, w której wprost możesz dowieść dlaczego właśnie to masz być Ty ! Tak to oczywiście spotkania z wyborcami  gwarantujące interakcję. Małe od drzwi do drzwi, średnie i duże i te w czasie przedwyborczym i te typowo agitacyjne. Tylko podczas spotkań bezpośrednich dowiedziesz, że Ty właśnie:

1] gwarantujesz najwięcej korzyści,

2] zminimalizujesz najracjonalniej ciężary jakie ponosić będą dla dobra wspólnego, a które u Twojej konkurencji byłyby gigantyczne,

3] jesteś najbardziej podobny do nich, bo te same rzeczy są dla Was ważne…

Różnorodność popłaca...

Kontakt bezpośredni to po pierwsze, drugie i trzecie rzecz najważniejsza fundamentalna, ale nie może być jedyną formą agitacji. I to choćby z tej racji, że ktoś kto nie może spojrzeć w oczy wyborcom będzie na każdym płocie i we wszystkich mediach. Liczni chowają się za plakatami, niebieskim ekranem, ścianami studia radiowego czy pseudonimami na licznych forach… 

W mediach zaistnieć musisz. W jakiej intensywności będziesz korzystać z komunikacji pośredniej z wyborcami zdecydują Wasze możliwości. Głównie finansowe i osobowe.

Jak ruszycie głowami i podejdziecie po inżyniersku to może się okazać, że kampania niskobudżetowa dorówna efektywnością wielkopartyjnej sponsorowanej przez wszystkich obywateli. Reklamówki w Internecie kręcone aparatem fotograficznym z wyjściem na mikrofon zewnętrzny za kilka tysięcy złotych mają oglądalność nie gorszą od tych kręconych kamerami za kilkadziesiąt tysięcy itp. A hasło wyborcze opracowane wspólnie z Twoim sztabem zgodnie z moimi wskazówki (patrz. str. 175-176 poradnika "Rozbudź w sobie wójta,..., radnego,..., mówcę perswazyjnego") może być bardziej chwytliwe od zleconego specjalistom...

Jak zwiększyć Twoją renomę? Jak utrwalić markę osobistą zdobytą podczas spotkań bezpośrednich z narodem?

1. Audio-video reklamówkami i audio reklamówkami

2. Debatami

3. Wywiadami indywidualnymi i zogniskowanymi

4. Plakatami, ulotkami, nadrukiem w ruchu na ludziach, na środkach komunikacji, na statkach powietrznych typu sterowiec i balon...

5. Twoją stroną www i elektronicznym biuletynem informacyjnym

6. Twoim video-blogiem i blogiem

7. Mailingiem i sms-ami

8. Za pomocą serwisów i platform : społecznościowych, opinii, dziennikarstwa obywatelskiego, instruktażowych…

9. Sondażami i ankietami

10. Reklamą w prasie papierowej i elektronicznej: płatnej, darmowej i własnej…

W mediach społecznościowych buduj markę osobistą na trzech płaszczyznach: indywidualnej, reklamowej i współpracy z liderami opinii… Zanim w nie wejdziesz przygotuj swoją w nich obecność. Ustal: a] zasady poruszania się-regulamin obecności, b] osoby odpowiedzialne, c] co samodzielnie, a co ze specjalistami.

Zapamiętaj dobrze masz stosowną markę osobistą, gdy jesteś rozpoznawalny i mówią o Tobie:

1) Wizjoner świadomy swojej użytecznej społecznie misji

2) Uczciwy, przestrzegający zasad, lojalny, dotrzymujący obietnic

3) Konsekwentny, spójny, świecący przykładem

4) Posiadający dużą wiedzę-autorytet

5) Ciekawy świata i ludzi oraz inspirujący innych

6) Odważny, silny i wierny wartościom uniwersalnym

7) Odpowiedzialny, zaangażowany patriotycznie, społecznie

8) Realizujący marzenia i działający z pasją

9) Okazujący innym szacunek dając poczucie, że są ważni i wartościowi

10) Dzielący się z innymi wiedzą i doświadczeniami...

Czy jesteś gotów o ubieganie się o jeden z foteli: posła, senatora, europosła, wójta, burmistrza czy prezydenta miasta? Czy jesteś gotów stanąć w szranki o jeden z mandatów radnego ? 

Jeśli TAK, to odpowiedź na poniższe pytania.

I. Czy zdajesz sobie sprawę z dominacji wizerunku nad kompetencjami ? Czy potrafisz wykreować swój wizerunek jako skutecznego i lojalnego gospodarza oraz patrioty? Czy potrafisz właściwie zbudować markę osobistą i skierować się ku charyzmie? Czy wiesz że wyborcy szczegółowo skanują Twój wygląd (sylwetkę, twarz, ubranie, zęby i włosy), zapach, grację, sposób mówienia i maniery? Czy potrafisz wszystkie te elementy tak kreować, by uwypuklać atuty i minimalizować niedostatki?

II. Czy wiesz jakie argumenty racjonalne trafiają do wyborców? Czy wiesz jak formułować argumenty emocjonalne by chwyciły za serca i właściwie skreślili na karcie wyborczej -Twoje nazwisko? Czy wiesz jak perswadować argumentacją rzeczową?

III. Czy potrafisz kompensować bariery komunikacyjne tak, że to wszystko co mówisz jest słyszane, zrozumiane, zaakceptowane, zapamiętane i powtarzane nieobecnym zgodnie z Twoją intencją?

IV. Czy wiesz, że wyborcy chętniej nastawiają ucho na krytykę? Czy wiesz, że pamiętają wszystkie wpadki i defekty? Czy wiesz dlaczego tak jest i jak to wykorzystać?

V Czy wiesz jak zamiast krytyki przeciwnika, w 30 sekund wypromować siebie? Jak używać języka korzyści ? Jak apelować? Jak wykorzystywać w kampanii zasadę lustra?

VI. Czy potrafisz prześwietlać swoich przeciwników? Czy potrafisz słabości przeciwników wykorzystywać do swojej kampanii nie brudząc jej? Czy wiesz co znaczy być inteligentnie i empatycznie szczerym?

VII. Czy jesteś gotów na oczernianie Ciebie przez prowadzących brudną kampanię i ich sprzymierzeńców? Czy jesteś gotów walczyć z przeciwnikiem uważającym, że "cel uświęca środki"?

Jeżeli na którekolwiek z pytań odpowiedziałeś NIE, to znaczy że za mało wnikliwie przestudiowałeś mój poradnik „Rozbudź w sobie wójta,…, radnego,.., mówcę perswazyjnego ”.

Znaczy to też, że trzeba Tobie szkoleń ze mną. Polecam:

A] dla całego sztabu wyborczego i sympatyków mój wykład o komunikacji perswazyjnej zjednującej,

B] dla tych, którzy wespół z Tobą będą agitować warsztat 1 / 2 / 3 dniowy,

C] indywidualny mentoring dla Ciebie czy Ciebie i najbliższej świty Twojej.

Wszystko w zależności od tego jak głęboko ugór agitacyjnego przemawiania zamierzasz "przeorać" i w ilu współagitujących chcesz zainwestować. Moje szkolenia nie dają 100% pewności wygranej w wyborach. 

Ale dzięki nim znacząco zwiększysz prawdopodobieństwo zwycięstwa ! 

Zyskasz stosowną ekspercką wiedzę i potrzebne umiejętności ! 

I jeszcze zwiększysz swoją charyzmę !

Powodzenia i do miłego zobaczenia.

 Andrzej Rajczewski

 "Rozbudź w sobie wójta, ..., radnego, ..., mówcę perswazyjnego"


Jesteś Diamentem daj sobie szansę na szlif brylantowy!


Chętnie pomogę...