Interim Management - Twój zewnętrzny, czasowy menadżer sprzedaży i marketingu

Chętnie zrestrukturyzuję najważniejsze piony w Waszym przedsiębiorstwie - dział sprzedaży i marketingu !

Jeśli pragniesz  :

1] gwarancji osiągnięcia zamierzonego rezultatu w oparciu o moje wieloletnie doświadczenia i sprawdzone wzorce,

2 ]zyskać maksymalne korzyści przy konkurencyjnych i optymalnych kosztach,

3] pozyskać dla Swojej organizacji wiedzę i doświadczenie, które rozwiną Wasz potencjał

To Trafiłaś/eś w samą dziesiątkę !!!

Proponuję współpracę w charakterze interimowego menadżera sprzedaży i marketingu.

I. Czas. W 9-12 miesięcy zrestrukturyzuję Wasze działy sprzedaży i marketingu.

II. Produkt biznesowy. Bardzo dobrze wyszkoleni i optymalnie funkcjonujący marketingowcy / handlowcy /zespoły sprzedażowe ze stosownym transferem mojej wiedzy i umiejętności do Waszej organizacji.

III. Efekt biznesowy. Zmiana stanu i perspektyw Waszych pionów sprzedaży i marketingu bezpośrednio, a pośrednio całej organizacji. Rozwiązanie ważkich problemów. Wprowadzenie kompleksowego programu zmian. Usprawnienie systemu zarządzania. Optymalizacja zatrudnienia. Zwiększenie marży operacyjnej. Zmniejszenie kosztów operacyjnych i stałych.

IV. Wasze oszczędności. Nie będę pracownikiem ale inwestycją szybkozwrotną. Nie musicie kupować mi auta, tankować go ubezpieczać i serwisować, nie musicie kupować mi laptopa wraz z oprogramowaniem, ..., nie musicie wyposażać w drogie meble mojego gabinetu u Was…, itp.

V. Wasz uzysk na niwie władzy.  Zostanę Waszym czasowym partnerem gwarantującym bezpieczeństwo rezultatu.  Przejmę władztwo nad wszystkimi uczestniczącymi w procesach sprzedaży i marketingu. To ja na ten czas będę planował, organizował, motywował, kontrolował i usprawniał ich.

VI. Wasz uzysk na niwie emocji. Niewygodną restrukturyzację kadrową mogę przeprowadzić za Was, jeśli jesteście na to gotowi. Oczywiście taką by nie "wylać dziecka z kąpielą" ...

Harmonogram działań.

1. Rozpoczniemy od mojego rozeznania. Z pośród wszystkich pracowników i współpracowników związanych ze sprzedażą i marketingiem wyselekcjonuję stosowne zespoły 8-16 osób. Co umożliwi nam wzajemne poznanie się. Pogłębi diagnozę problemów i poziom oczekiwań.

2. Przeanalizujemy rzeczywistą sytuację wyjściową ustalimy wszystkie mierzalne punkty odniesienia. Np.: wskaźnikowo.

3. Zdiagnozujemy problemy do rozwiązania uwzględniając moje spostrzeżenia, Wasze oczekiwania wraz z gotowością do zmian i włożenia wysiłków (finansowego, czasu i zasobów).

4.Ustalimy moje honorarium jego część stałą za każdy dzień poświęcony Waszej organizacji i część zmienną wprost proporcjonalną do poziomu zwiększenia sprzedaży i zwiększenia renomy Waszej marki. Zwykle 8-11 dni w miesiącu.

5.Przygotuję szczegółowy program naprawczy.

6.Podpiszemy umowę na projekt interimowy.

7.Zarządzając usprawnię i zoptymalizuję...

8.Wyszkolę mojego następcę, który będzie: a] dbał o zachowanie uczciwości i wiarygodności, b] stosownie nagradzał i wyciągał konsekwencje, c] tworzył tylko twórcze i spójne zespoły , d] stosował zawsze komunikację dwustronną, e] uczył klientów nowych rzeczy, f] utrzymywał dobre relacje i dostosowywał ofertę do ich preferencji, g] dbał o ustawiczny rozwój i uczył podwładnych kostamizując do ich indywidualnych możliwości, h] maksymalizował zyski i minimalizował koszty, i] stosownie delegował…

9.Przekażę zrestrukturyzowane działy sprzedaży i marketingu.

Gdy moje dzieło zakończę Waszych handlowców i marketingowców oraz ludzi z nimi współpracujących cechować będą:

0]  wzorowa uprzejmość i mega wysoki poziom inteligencji emocjonalnej,

1] znajomość i stosowanie się do obowiązujących zasad,

2] zdolności do wychwytywania istoty problemu i skutecznego debatowania emocjonalno-racjonalnego,

3] entuzjazm i nastawienie na zwycięstwo,

4] zwyczaj podejmowania działań pozytywnych i stosownego samomotywowania,

5] planowanie precyzyjnie i z wiarą we własne siły,

6] konsekwencja,

7] pracowitość i zaangażowanie nie tylko podczas przedstawiania klientom rozwiązań,

8] wysoki poziom energii życiowej i gracji,

9] zdolność do pełnego utożsamiania z produktem i marką,

10] umiejętność komercyjnego uczenia klientów / potencjalnych klientów,

11] lojalność, serdeczność, uczciwość i wiarygodność,

12] zdolność uczenia się na cudzych błędach,

13] odwaga do ponoszenia uzasadnionego ryzyka,

14] pewność siebie połączona z uprzejmością, życzliwością i taktem pozwalające na swobodne rozmawianie o pieniądzach i w ogóle negocjowanie,

15] umiejętność do stosownego zmieniania perspektywy klienta

16] zdolność do przejmowania kontroli nad sprzedażą bez agresji i z pozostawieniem dobrego wrażenia,

17] umiejętność rozbudzania i utrzymywania lojalności klientów,

18] zdolność zarzucania sieci wokół osób decydujących o kupnie,

19] wyczucie do odpuszczania gdy trzeba i

20] chęć ustawicznego podnoszenia wiedzy i umiejętności z niw: perswazji, neuromarketingu, kognitywistyki, psychologii sprzedaży…

Dlaczego interimowy menadżer ? Nie współtworzyłem Waszej marki. Jestem z poza Waszej organizacji dlatego, zlecając mi zarządzanie unikniecie:

A] łączenia ról szefa i kumpla…,

B] faworyzowania i nagradzania mierności,

C] niezdrowej rywalizacji,

D] podważania Waszego autorytetu,

E] ciągłej krytyki zamiast motywujących pochwał,

F] zbytniej pobłażliwości,

G] przesadnej surowości,

H] błędów przy przydzielaniu pracy,

I] błędów przy ocenie jakości wykonanej roboty,

J] błędów w relacjach z klientami…

Ludzie,  których wezmę w opiekę menadżerską szybko pomnożą Twój majątek, zwiększą renomę Twojej marki… Drogi Kliencie.

Jako menadżer, mentor i trener zarażam entuzjazmem i wzbudzam zaufanie. I to na wszystkich pięciu poziomach: 1] klienta, 2] oferty, 3] przedsiębiorstwa, 4] zarządzających, 5] samego siebie…

Tworzę wspierający klimat grupowy. Problemy i konflikty najczęściej rozwiązuję projektowo na współpracę (lateralnie) wykorzystując kreatywne techniki. Moją kreatywność rozwijam na bieżąco: A] obserwując i podpatrując nowe rozwiązania, B] kwestionując status quo, C] kojarząc fakty z różnych dziedzin, D] eksperymentując i modelując rzeczywistość oraz E] budując różnorakie relacje… Dokładam licznych starań, by członkowie zespołów tworzonych przeze mnie :

- Otwierali się i przyznawali się do słabości i lęków,

- Dużo dyskutowali bez owijania w bawełnę

- Wysłuchiwali siebie nawzajem

- Angażowali się nawet, gdy się nie zgadzają

- Mieli w dyskusjach tyle samo czasu na wypowiedź

- Odważnie zwracali uwagę i oceniali

- Byli  świadomi, że przy zmianach musi być najpierw gorzej, by potem było lepiej…

Wyszkoleni przeze mnie rozumieją w pełni dlaczego:

1]warto się rozwijać w kierunkach: roztropności, inteligencji emocjonalnej, towarzyskości, moralności i atrakcyjności fizycznej,

2]treści adresowane do klientów muszą w znacznym stopniu odnosić się do życia klienta, kompensować jego obawy i lęki oraz spełniać pragnienia i marzenia,

3]współtworzenie przez klientów produktów / usług ma kolosalne znaczenie,

4]marketing szeptany i orędownictwo są znacznie skuteczniejsze od reklam,

5]angażowanie klientów buduje i wzmacnia więzy i lojalność,

6]bez odrobiny krytyki orędownicy pozostają uśpieni,

7]najbardziej wpływowe w polecaniu są kobiety, ludzie sieci i młodzi 15-30 lat …

Potrafię wykorzystywać rozwiązania wymyślone przez konkurencję, dostosowując je lepiej do rynku.

Jestem bardzo mocno zdeterminowany na osiąganie celów. By osiągnąć cel, którym najczęściej jest rozwiązanie konkretnego problemu postępuję następująco. Zaczynam od ustalenia przyczyn, sondowania sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej, analizy konfliktu interesów i istotnych graczy… Dalej ustalam opcje alternatywnych rozwiązań; co mogę, chcę i potrafię zrobić. Decyduję się na najlepszą opcję na podstawie ww. strategii i kończę proces realizacją.

Wdrażam zmiany maksymalizując prawdopodobieństwo sukcesu...

Do miłego zobaczenia

Szybki kontakt  692 593 567

Ci którzy w moje usługi zainwestowali dostali więcej niż się spodziewali !

Rozbudź w sobie mówcę perswazyjnego


Daj  Twoim pracownikom szansę na mój szlif brylantowy!


Chętnie pomogę przeistoczyć Twoich handlowców w arcymistrzów sprzedaży...


Rozwiążę Twoje problemy